Fosie Bilverkstad utför AC- Service och felsökning på ditt AC- system.

I skadeförebyggande syfte bör AC- Systemet kontrolleras/servas en gång om året för att fungera så effektivt som möjligt. Systemet tappar cirka 5-8% köldmedia/år. Denna förlust gör att kompressorn får arbeta hårdare för att uppnå samma effekt. Vilket på längre sikt kan skapa kompressorhaveri. Därav rekommenderar vi din AC en service om året. Där vi utför service och kontroll av AC- systemet med korrekt utrustning och använder oss av gas och olja av högsta kvalitet.

AC- Service (utförande)

Inledningsvis så utförs en tömning/återvinning av AC- systemet på gas och gammal kompressor olja (PAG). Därpå vakuumsuger vi systemet, vilket innebär att vi avlägsnar all fukt och smutsig luft som är kvar i systemet. Därefter söker vi efter läckage och slutligen fyller vi på med nytt köldmedium (R134a), UV- spårmedel, ny kompressor olja (PAG) och sedan kontrollerar vi att ditt AC- system fungerar. Med denna service har du nu en fullt fungerande AC som är redo för ett nytt år utan några komplikationer.

Vi har även möjlighet till att felsöka din AC vid behov.

AC- Service: fr. 1395:-

  • Återvinning/tömning av gas (R134a)
  • Vakuumsug (avlägsnar fukt)
  • Tömning av gammal kompressor olja
  • Läcktest (Söker efter läckage i AC- systemet)
  • Påfyllning av nytt köldmedium (R134a)
  • Påfyllning av UV-spårmeldel samt ny kompressor olja (PAG)
  • Kontroll av AC-system
  • Denna tjänst erbjuder vi dig även via DROP IN!

Varmt välkommen till oss på Fosie Bilverkstad!

Boka här Kontakta oss